Press & News

הולכים מכות ברחוב? המחשב יידע לזהות ולהתריע על כך

April 3, 2018 11:24 am


ענף הווידאו אנליטיקה, שבו מערכות מחשב מנתחות את תנועות העוברים והשבים כדי לזהות סכנה, צפוי לצבור תאוצה בשנים הקרובות. המשמעות: מניעת פשע, ייעול עבודת כוחות הביטחון – אבל גם סכנה לפרטיות וחשש מפני פרופיילינג. שני סטארט-אפים מרמת החייל רוצים להוביל את התחום.

Go Back

MORE POSTS